استرس چیست ؟ چرا دچار استرس می شویم؟

راههای مقابله با استرس چیست ؟!!

تاثیر کاهش استرس بر زیبایی پوست

تاثیر کاهش استرس بر زیبایی پوست


قطعا همه ما استرس را تجربه کرده ایم و حتما می دانیم که نمی توانیم جلوی استرس را به طور کامل بگیریم . جریانات و اتفاقاتی که در طول زندگی رخ می دهد ، خواه و ناخواه استرس را در وجود ما ایجاد می کند . ما فقط میتوانید این استرس را کم یا زیاد کنیم . باید توجه داشته باشیم که استرس را از خود دور کنیم زیرا باعث می شود که اختلال های روحی و جسمی زیادی برایمان رخ دهد که یکی از این اختلال ها تاثیر بر پوست بدن می باشد . اگه می خواهید پوست شادابی داشته باشید مطلب زیر را مطالعه کنید . . .

استرس عامل اصلی بسیاری از بیماری ها از جمله انواع بیماری ها و مشکلات پوستی است. استرس موجب ایجاد انواع مشکلات و بیماری پوستی مانند جوش های چرکی، لکه های خشک، لکه های چرب، تیرگی پوست، پیری زودرس، چین و چروک زودرس، زرد شدن پوست و از بین رفتن شادابی آن می گردد.

بنابر تمامی مضرات مذکور، از میزان استرس خود تا حد امکان بکاهید و سعی در کنترل آن داشته باشید. تا آنجا که می توانید روز خود را با لبخند آغاز نمایید و از این امر مطمئن باشید که روز خوبی را پیش رو خواهید داشت. بدین طریق، آرامش شما بیشتر خواهد شد و استرس از شما دور می گردد.

این نکته مهم را در خاطر داشته باشید که هر چقدر افکار منفی را به سمت خود دعوت کنیم هیچ سودی برایمان نخواهد داشت و نهایتا چهره زیبای خود را از دست خواهیم داد و چهره ما غمگین تر و خستگیمان بیشتر خواهد شد.

بنابراین، تا آنجا که می توانید از افکار منفی، استرس، افراد غمگین و پر استرس و محیط های استرس زا دوری کرده و کنترل استرس خود را افزایش دهید تا علاوه بر سرزندگی و نشاط، پوستی سالم و زیبا نیز داشته باشید.

منبع : hidoctor.ir

www.aram24.ir


برچسب‌ها: استرس, پوست, افکار منفی, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 16:12  توسط دکتر آرام  | 

مشاغل پراسترس و خطر سکته مغزی

مشاغل پراسترس و خطر سکته مغزی

افرادی که در مشـاغل پراسـترس مشـغول به کار هسـتند بیشـتر در معـرض ابتلا به سـکته مغـزی قـرار دارنـد. ایـن نـوع از سـکته زمانـی اتفـاق میافتـد کـه مغـز میـزان کافـی انـرژی دریافـت نمیکنـد. فشـارخون بـالا، دیابت، کلسـترول بـالا و سـابقه خانوادگـی در ابتلا به سـکته مغزی از فاکتورهـای مهـم هسـتند.
بررسی پژوهشهای انجام شده موید آن است که احتمـال سـکته مغزی در افـرادی کـه در مشـاغل پراسـترس کار میکننـد، بیشـتر اسـت. در گذشـته فشـار و استرس شـغلی با خطر سکته قلبی مرتبـط دانسـته شـده بـود امـا تـا پیـش از این، وجـود چنین ارتباطـی بـا سـکته مغـزی مشـاهده نشـده بـود.الئونـورآی فرانسـون از متخصصـان دانشـکده علوم بهداشـتی دانشـگاه جـان کوپینـگ در کشور سـوئد و نویسـنده ارشـد ایـن مطالعـه گفـت: مطالعات گذشـته در مورد رابطه بین فشـار و اسـترس شـغلی بـا سـکته مغـزی نتایـج مختلـف و گوناگونی را نشـان مـیداد بـه گونه ای کـه در برخـی از این مطالعات ایـن ارتباط وجـود داشـت و در برخـی دیگـر ایـن رابطـه مشـاهده نشـده بـود. در بررسـی جدیـد نتایـج بدسـت آمـده از 14 مطالعه در اروپـا مـورد بازبینی قـرار گرفت و در نهایت معلوم شـد افرادی که در مشـاغل پراسـترس مشـغول به کار هسـتند بیشـتر در معـرض ابتلا به سـکته مغـزی قـرار دارنـد. ایـن نـوع از سـکته زمانـی اتفـاق میافتـد کـه مغـز میـزان کافـی انـرژی دریافـت نمیکنـد. در این بررسـی اطلاعـات مربـوط به حـدود 200 هـزار فرد بزرگسـال بازبینی و مشـخص شـد خطـر ابتلا بـه سـکته مغـزی انسـدادی در افـرادی بـا اسـترس شـغلی 24 درصـد بالاتـر اسـت. محققان ایـن مطالعه همچنین اظهار داشـتند: فشـارخون بـالا، دیابت، کلسـترول بـالا و سـابقه خانوادگـی در ابتلا به سـکته مغزی از فاکتورهـای مهـم هسـتند.

منبع :
پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی وزارت بهداشت

www.aram24.ir


برچسب‌ها: استرس, سکته مغزی, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:16  توسط دکتر آرام  | 

ادامه نقش ورزش در کاهش استرس

ادامه نقش ورزش در کاهش استرس

خلوت گزینی متناوب و خویشتن نگری

ورزش در واقع یک خلوت گزینی کوتاه است. فرصتی است که در آن فرد مدت کوتاهی در شروع یک صبح _ در هنگام دوچرخه سواری یا… _ می تواند در تنهایی از محیط شلوغ و پر استرس جامعه اطراف فاصله بگیرد و در این مدت ضمن کسب آرامش به خود و به مشکلات استرس زا فکر کند و چه بسار در همین لحظات کوتاه راه حل های مناسبی برای حل این موارد استرس زا بیابد.

کاهش انقباض زیاد عضلانی

در هنگام استرس عضلات بدن به خصوص در صورت و اندام ها منقبض و سفت می شوند، ورزش با استفاده از عضلات و مصرف ذخایر انرژی عضلانی این انقباضات نابجا را کاهش می دهد و در بازگشت عضلات به توان اولیه خود نقش مهمی ایفا می کند. برخی ورزش ها مثل یوگا و ورزش های کششی در این امر نقش برجسته ای دارند.

هورمون های درونی آرامبخش

در بدن هورمون هایی وجود دارند که به آن ها مخدرهای درونزا می گوییم ( اندورفین ) این هورمون ها در خلال فعالیت فیزیکی و تا ۲۰ دقیقه پس از پایان فعالیت افزایش چشمگیری پیدا می کنند و سبب خاصیت ضد درد ( آرامبخشی ) و سرخوشی ( یوفوریا ) می شوند.

افزایش آگاهی از شرایط بدن خون

یکی از مزایای ورزش های آرامش بخش و فعالیت های فیزیکی منظم این است که فرد از شرایط و تغییرات بدن خود بهتر آگاه می شود و مواردی را که قبلا" به آن توجه نداشته است مثل عمق تنفس، ضربان قلب و قدرت عضلانی و… را حس می کند و به تغییرات آنها آگاه می شود. این آگاهی جدید باعث می شودکه فرد تغییراتی را که به دنبال برخورد با استرس در وی رخ می دهد زودتر حس کند و با رفع عامل استرس زا نگذارد که این استرس ها سبب بروز بیماری در وی شوند. در واقع فعالیت فیزیکی سبب افزایش حساسیت وی به واکنش های ناشی از برخورد با استرس می شود و وی زودتر از سایر افراد غیر ورزشکار برای و کنارآمدن با عوارض واکنش نشان می دهد و لذا کمتر به بیماری های ناشی از استرس مبتلا می شود.

بهبود شرایط خواب و استراحت

بسیاری از افراد در شرایطی که استرس زیادی دارند دچار مشکل خواب می شوند و از سویی خود بی خوابی سبب تشدید استرس و کاهش کارایی اجتماعی-درسی فرد می شود و عوامل استرس ور را افزایش می دهد. فعالیت های فیزیکی ورزشی مناسب به بسیاری از افراد در به خواب رفتن راحت تر و خوابیدن عمیقتر کمک می کند و در رفع استرس و بهبود کارایی اجتماعی – درسی کمک مضاعفی می کند.

کاهش استرس افزایش توان مقابله با استرس و بیماری

افرادی که فعالیت های ورزشی منظم دارند ارگان های بدن آنها در شرایط بهینه فعالیت می کنند و لذا چنانچه این افراد دچار استرسی مثل بیماری- آسیب دیدگی یا حتی حاملگی شوند، چون توان بدن آنها چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی بهینه است لذا در ابتلا به بیماری بهبود سریعتر و در مواردی مثل حاملگی که یک استرس ماژور محسوب می شود حاملگی بدون عارضه و خوبی خواهند داشت.

چه نوع ورزشی مفید است؟

به طور کلی ۳ نوع ورزش داریم: ورزش های هوازی،ورزش های غیر هوازی و ورزش های مهارتی (افزایش دهنده ی مهارت).ورزش های هوازی سبب می شوند اکسیژن به اندازه ی کافی به بافت ها برسد مثلا" در حین دویدن به مدت ۲۰ دقیقه در حالیکه بتوان با همراه خود مکالمه و صحبت کرد نمونه ای از ورزش هوازی است. این نوع ورزش توان قلبی – عروقی را بسیار بالا می برند. ورزش های بی هوازی معمولا" به صورت حرکات سریع و قدرتی که در مدت کوتاهی انجام می شوند و در حین انجام آن ها نفس در سینه حبس می شود تعریف می شوند.

کاهش استرسوزنه برداری و یا شرکت در دوی ۱۰۰ متر نمونه ای از این نوع ورزش است. این نوع ورزش سرعت، قدرت و حجم عضلات را افزایش می دهد. ورزش های تقویت کننده ی مهارت مثل گلف یا یوگا و تنیس سبب افزایش انعطاف پذیری، تعادل و توان عضلانی می شوند و هماهنگی عصب- عضله را افزایش می دهند. به طور کلی مهم نیست که چه نوع ورزشی انجام شود. هر شخصی بر حسب شرایط خود و علاقه مندی به یک نوع از این انواع می پردازد. مثلا" در شخصی که پوکی استخوان دارد ورزش های بی هوازی مثل وزنه زدن ارجح است. در فردی که می خواهد توان قلبی- عروقی خود را افزایش دهد ورزش های هوازی بهترند و در شخصی که به دنبال تعادل و هماهنگی عضلانی بهتر است ورزش های نوع سوم بهترند.

چه مقدار ورزش لازم است؟

میزان پرداختن به ورزش به هدف شما بستگی دارد چنانچه می خواهید برای غلبه بر استرس های روزانه کارامد باشید لازم است فعالیت های فیزیکی را جزء برنامه ی خود کنید.معمولا" برای حفظ تناسب و آمادگی و آرامش لازم است حداقل ۳ بار درهفته ورزش کنید و هر بار حداقل ۴۵-۳۰ دقیقه. ورزش را به صورت منظم انجام دهید. ورزش گاه گاه اثرات چندانی در کاهش اثرات استرس روی شما ندارد.

توصیه های کلی

ورزشی را انجام دهید که برای شما لذت بخش است.چنانچه از انچام یک ورزش لذت نمی برید خود را مجبور به انجام آن نکنید، انجام ورزش غیر دلخواه سبب کاهش خلق و افسردگی خواهد شد و استرس شما را افزایش خواهد داد. ورزش های غیر رقابتی را انجام دهید.گرچه افراد کمی ورز شهای رقابتی را برای کاهش اثرات استرس های روزمره ترجیح می دهند. اما در اغلب افراد پرداختن به ورزش های غیر رقابتی اثرات مفیدتری در کاهش عوارض استرس دارد. سعی کنید به صورت گروهی ورزش کنید.ورزش صبحگاهی با سایرین در پارک نمونه ی خوبی است در این صورت از حمایت اجتماعی و عاطفی گروه خود برخوردار خواهید شد و لحظات دلپذیرتری را تجربه خواهید نمود.

درحد توان بدن خود ورزش کنید.واقع گرا باشید و درحد توان بدنی خود فعالیت کنید و محدودیت های بدن خود را بشناسید و سعی نکنید بیش از توان خود فشار بیاورید. این امر نه تنها استرس را کاهش نمی دهد بلکه با احتمال صدمه دیدگی و افزایش صدمه دیدگی و افزایش استرس های شما همراه است.سعی کنید و رزش هایی را انجام دهیدکه نیاز به مهارت زیادی ندارند و تمرکز خیلی زیادی نمی خواهند. ورزش را آهسته شروع کنید و در جلسات بعدی به تدریج بر مدت و شدت تمرین اضافه کنید. فعالیت جمسی یک فعالیت فیزیکی محسوب می شود و چنانچه به جا و به صورت صحیح انجام شود می تواند نقش بسزایی در کاهش استرس ایفا نماید.

منبع :sportsmedicine.ir

www.aram24.ir


برچسب‌ها: استرس, آرامش, ورزش, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:2  توسط دکتر آرام  | 

ادامه نقش ورزش در کاهش استرس

ادامه نقش ورزش در کاهش استرس

افزایش اعتماد به نفس و باور مثبت از خود

اعتماد به نفس بالا و باور مثبت از خود نقش مهمی در غلبه بر استرس های شدید دارد. ورزش و فعالیت فیزیکی به طرق مختلف سبب افزایش اعتماد به نفس و تلقی مثبت از خود و به تبع آن افزایش توانایی فرد در غلبه بر عوامل استرس زا می گردد.مثلا" شرکت در فعالیت های ورزش همگانی به فرد این احساس را می دهد که وی و دیگران دارند کاری را انجام می دهند که در نهایت همگی از آن سودمند خواهند شد و این اعتماد به نفس و تلقی مثبت از کار خود را افزایش می دهد، شرکت در فعالیت های اجتماعی و ورزش همگانی سبب جلب حمایت ها پذیرش اجتماعی فرد شده و حمایت روحی اجتماع و اطرافیان را از وی افزایش می دهند و این امر به سلامت روان و اعتماد به نفس کمک شایانی می کند.

فعالیت فیزیکی سبب تناسب اندام و زیبایی ظاهر فرد شده و پذیرش وی را در اجتماع و توجه دیگران به وی را افزایش می دهد و از سویی توان فیزیکی وی را برای انجام کارهای سخت افزایش می دهد و همگی این مسائل وی را فردی مقبول جامعه، توانمند و مورد توجه می سازد که همگی در افزایش اعتماد به نفس موثرند.

خلوت گزینی متناوب و خویشتن نگری

ورزش در واقع یک خلوت گزینی کوتاه است. فرصتی است که در آن فرد مدت کوتاهی در شروع یک صبح _ در هنگام دوچرخه سواری یا… _ می تواند در تنهایی از محیط شلوغ و پر استرس جامعه اطراف فاصله بگیرد و در این مدت ضمن کسب آرامش به خود و به مشکلات استرس زا فکر کند و چه بسار در همین لحظات کوتاه راه حل های مناسبی برای حل این موارد استرس زا بیابد.

کاهش انقباض زیاد عضلانی

در هنگام استرس عضلات بدن به خصوص در صورت و اندام ها منقبض و سفت می شوند، ورزش با استفاده از عضلات و مصرف ذخایر انرژی عضلانی این انقباضات نابجا را کاهش می دهد و در بازگشت عضلات به توان اولیه خود نقش مهمی ایفا می کند. برخی ورزش ها مثل یوگا و ورزش های کششی در این امر نقش برجسته ای دارند.

منبع :sportsmedicine

ادامه دارد...

www.aram24.ir


برچسب‌ها: اعتماد به نفس, استرس, ورزش, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:31  توسط دکتر آرام  | 

نقش ورزش در کاهش استرس

نقش ورزش در کاهش استرس

هنگامی که از افراد و اطرافیان خود بپرسید چگونه بر استرس و فشار های روزمره غلبه می کنند درصد زیادی از آن ها از ورزش به عنوان اولین و مهمترین وسیله ی انجام این امر یاد می کنند. براستی چگونه فعالیت فیزیکی که در آن پاسخ های فیزیولوژیک بدن با پاسخ بدن به استرس یکسان است می تواند سبب غلبه ی بدن بر فشارهای عصبی شود؟ آیا نوع ورزش هم در ایجاد این پاسخ موثر است؟ چه مقدار ورزش برای غلبه و مدیریت استرس لازم است؟ در ادامه ی مقاله با ما باشید.

کاهش استرستئوری های مطرح در مورد نقش ورزش در کاهش استرس

سم زدایی ترکیبات زاید به دنبال استرس

در هنگام یا یک استرس قریب به ۱۵۰۰ واکنش شیمیایی در بدن رخ می دهد که در طی این واکنش ها هورمون ها، مواد هادی عصبی و تولیدات سمی و زائد زیادی تولید می شوند که برآیند این واکنش ها منجر به تحریک سیستم قلبی عروقی و کاهش عملکرد سیستم گوارشی و در نهایت آماده شدن بدن در مقابل استرس و آمادگی برای بروز پاسخ مناسب به عامل استرس زا است. متاسفانه در صورت عدم تخلیه این آمادگی بدنی محصولات زائد تولید شده در سیستم گردش خون پخش شده و می توانند سبب بیماری و تضعیف سیستم ایمنی و مستعد شدن به بیماری ها شوند. ورزش و فعالیت فیزیکی با فراهم ساختن امکان تخلیه ی و مصرف این مواد زائد ( با قرار دادن بدن در وضعیت پاسخ به استرس ) سبب دفع این مواد واسطه ای زاید و بیماری زا شده و به سلامت فرد کمک شایانی می کند.

منبع :sportsmedicine.ir

ادامه دارد...

www.aram24.ir


برچسب‌ها: ورزش, استرس, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:53  توسط دکتر آرام  | 

راه های ساکت کردن مغز و کاهش استرس


راه های ساکت کردن مغز و کاهش استرس

چطور می توان صداهای مغز را خاموش کرد، استرس را کاهش داد و شادتر زندگی کرد؟ در این مطلب مصاحبه ای از نویسنده کتاب «ده درصد شادتر» را برایتان آورده ایم که در آن به نکات بسیار جالبی برای زندگی شادتر اشاره می کند که کاملا کاربردی و عملی هستند و در زندگی روزمره می توان از آنها بهره گرفت. این مطلب، دقیقا کارهایی هستند که خودِ «دَن هریس» آنها را در زندگی خود انجام داده و نتیجه گرفته است.

دَن هریس، خبرنگار برنامه صبحگاهی تلویزیون آمریکا است که در سال 2004 میلادی، با هیجان و استرس زیادی که داشت، یک آبروریزی درست و حسابی در برنامه زنده به پا کرد. پس از آن رویداد بسیار تلخ در مقابل میلیون ها بیننده، تصمیم گرفت روی مغز و رفتار و گفتار خود کنترل بیشتری داشته باشد. نتیجه تلاش و تجربه او، همین کتابی است که نوشته است؛ «ده درصد شادتر».

ما این مطلب را نوشته ایم تا در میان پاسخ‌هایش راه های ساکت کردن مغز و کاهش استرس را یاد بگیرید.
کاهش استرس,راه های ساکت کردن مغز,افزایش تمرکز

1. منظورتان از «10 درصد» چیست؟ از کجا به این عدد رسیده اید؟
هنگامی که تازه مدیتیشن را آغاز کرده بودم، یکی از دوستانم پرسید چرا این کار را می کنی مگر تو مشکلی داری که این مدل خلسه و تمرکز عمیق را هر روز تکرار می کنی؟ و من در پاسخ به او گفتم: این کار من را 10 درصد شادتر می کند. همین جمله و واکنش دوستم جرقه ایده این کتاب را در سر من پروراند. این تیپ تمرین ها نمی توانند همه زندگی ما را تغییر دهند. اما بدون شک بخشی از آن را بهتر خواهند کرد.

2. شما در کتاب خود اشاره کرده اید که مدیتیشن یعنی رهایی از مشکلات ضمیر ناخودآگاه و کشف و برطرف کردن آنها. آیا تعریف دیگری هم برای آن دارید؟
به مدیتیشن به عنوان ورزشی برای مغز نگاه کنید. بسیاری از انسان ها زمان زیادی را صرف تغییر دکوراسیون خانه یا رسیدگی به وضع ظاهری خود اختصاص می دهند. اما تعداد کمی هستند که به ذهنشان هم اندازه جسمشان اهمیت دهند. بسیاری از ما هنوز نمی توانیم ذهن خود را پالایش کنیم و همه تجربیات زندگی را از یک فیلتر عبور دهیم. این کار، ساده ترین و قابل اعتمادترین روش برای افزایش تمرکز، خونسردی و حضور در لحظه است.

3. منظورتان از «حضور در لحظه» چیست؟
ساده ترین تعریف برای حضور در لحظه این است که بدانید در مغزتان چه می گذرد و بتوانید روی آنها تسلط داشته باشید. حضور در لحظه می تواند به انسان ها کمک کند تا بیهوده عصبانی نشوند یا افکار منفی را تا اندازه زیادی از خود دور کنند. این سیستم در بی تفاوت بودن نسبت به صداهای منفی مغز بسیار کمک کننده است و به عقیده من می توان گفت قدرت ماورایی و عالی دارد. حضور در لحظه یعنی به عمد در زمان حال زندگی کنیم و همه حقایق را باور داشته باشیم.

4. پس به عقیده شما، «حضور در لحظه» به ساکت کردن صداهای مغز کمک می کند؟
نمی دانم که واقعا بتوانید صداهای مغز را خاموش کنید. اما می توانید به روشی متفاوت و جدید با آن ارتباط برقرار کنید. شاید نتوانید صداهای مغز خود را خاموش کنید، اما اگر جادوی «در لحظه زندگی» را بدانید، می توانید از همان ابتدا که قرار است افکار بیهوده به ذهنتان هجوم بیاورند، آنها را در نطفه خفه کنید. زیرا می دانید که این افکار، هیچ نتیجه مثبتی در بر نخواهند داشت.

5. یکی از مواردی که شما در کتاب خود اشاره کرده اید و به شدت آن را سرزنش کرده اید، انجام چند کار همزمان است! وقتی مغز انسان می تواند به راحتی چند کار را انجام دهد، چرا فقط باید یکی را انتخاب کند و انجام دهد؟
کامپیوترها چندین پردازنده دارند و به همین دلیل به راحتی چند کار را همزمان به انجام می رسانند. اما انسان فقط یک پردازنده – مغز – دارد، به همین دلیل نباید به طور همزمان چند کار از آن خواست. درست است که توان انجام آن را دارد، اما مطمئن باشید کارهای موازی و همزمان با کیفیت پایین انجام می شوند. اما وقتی در لحظه فقط روی یک کار تمرکز می کنید، هم سرعتتان بیشتر می شود و هم با کیفیت بالاتر آن را به انجام می رسانید.

6. در کتابتان نوشته اید: «شما با مدیتیشن می توانید ذهنتان را بتراشید و تندیس زیبایی از آن بسازید، درست همان طور که با ورزش، اندام خود را زیبا می کنید»، آیا این دو مساله واقعا شبیه هم هستند؟
مطالعات علمی متعددی ثابت کرده اند که نقاط کلیدی مغز انسان به واسطه مراقبه و مدیتیشن فعال می شود و می توانید استفاده بهینه تری از آنها داشت. به طور مثال، در سال 2011 میلادی، دانشگاه هاروارد گروهی از افرادی که تابه حال مدیتیشن نکرده بودند را مورد آزمایش قرار دادند. از آنها خواسته شد تا هر روز زمان کوتاهی را به مراقبه اختصاص دهند. در انتهای دوره 8 هفته ای، در ادامه آزمایش مشخص شد که قسمت هایی از مغز که به خودآگاهی و مهربانی افراد مربوط است، رشد داشته است و بخش هایی که مربوط به استرس بودند نیز جمع شده اند. بنابراین، همچنان ادعا می کنم که مدیتیشن می تواند فرم مغز را تغییر دهد.

7. برای مراقبه و تزکیه ذهن و دل، نخستین قدم چیست؟
فقط انجامش دهید. همین که نخستین قدم برای تزکیه را بردارید، باقی چیزها خودشان شما را یاری خواهند کرد. برای این منظور به هیچ جای خاص یا وسیله خاصی نیاز ندارید. مدیتیشن هیچ هزینه ای برای شما ندارد. فقط کافی است 5 دقیقه در روز، به طور کامل ذهنتان را به روی همه چیز خاموش کنید. به مدت 5 دقیقه رها باشید. فکر نکنید. ریلکس باشید.

8. روش اجرای آن چگونه است؟
خیلی ساده، صاف و بدون قوز بنشینید. چشمان خود را ببندید. البته حتی در حالت درازکشیده یا راه رفتن هم می توانید مراقبه کنید. سپس روی دم و بازدم نفس های خود تمرکز کنید. روی نقاط مختلی که این وظیفه را انجام می دهند، تمرکز کنید: بینی، سینه، شکم. به حرکات آنها فکر کنید. سپس ذهنتان را از نفس کشیدن جدا کنید، به یک موضوع خاص فکر کنید. سپس دوباره روی تنفس خود تمرکز کنید. به همین سادگی!

9. شما در کتاب خود نوشته اید: «مدیتیشن مانند کافئین است» ، منظورتان چیست؟
خب، من این جمله را از مجله WIRED برداشتم. در این مقاله نوشته بود مدیتیشن همچون کافئین جدیدی برای اهالی «سیلیکون ولی» (اهالی فن) است که بسیار هم مورداستقبال آنها قرار گرفته است. همان طور که کافئین به کارکرد بهتر مغز کمک می کند، مدیتیشن هم می تواند کارایی مغز را بهبود ببخشد و موجب کارکرد بهتر آن بشود.


منبع:برترین ها

WWW.aram24.ir

 


برچسب‌ها: استرس, مدیتیشن, ساکت کردن مغز, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 11:46  توسط دکتر آرام  | 

استرس بر روی پوست چه تاثیری می گذارد؟

 

استرس بر روی پوست چه تاثیری می گذارد؟

استرس پوست را مستعد جوش زدن می کند و باعث مشکلات پوستی دیگر از جمله پسوریازیس، آکنه و اگزما می شود.

استرس می تواند تمام بدن شما را از جمله پوست، مو و ناخن‌های شما را تحت تاثیر قرار دهد. احساسات شما تاثیر فوق العاده زیادی روی پوست شما دارند. از آنجایی که استرس بخشی از زندگی روزمره شده است، آنچه مهم است این است که چگونه استرس را مدیریت می‌کنیم.

استرس باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی در بدن شما می شود که این واکنش پوست شما را حساس تر و واکنش پذیرتر می کند. همچنین این واکنش شیمیایی می تواند التیام یافتن مشکلات پوستی را به تاخیر بیاندازد.

آیا تا به حال به این نکته دقت کرده اید که هر زمان شما در معرض استرس قرار میگیرید، جوشهای شما نیز بیشتر می شوند؟ علت این امر این است که استرس باعث می شود که بدن شما کورتیزول و چند هورمون دیگر را تولید کند که این قضیه باغث میشود که غدد چربی شما، چربی بیشتری را تولید کنند. پوست چرب برای دچار شدن به جوش و سایر مشکلات پوستی مستعدتر است.

همچنین استرس می تواند:

باعث بدتر شدن مشکلات پوستی شود. برای مثال، استرس می تواند پسوریازیس، آکنه ی روزاسه و اگزما را بدتر کند. استرس می تواند باعث کهیر و انواع دیگری از راش های پوستی و همچنین شعله ور شدن تبخال ها شود.
در اقداماتی که برای مراقبت از پوست انجام می شوند، وقفه ایجاد کند. اگر شما استرس داشته باشید ممکن است میزان مراقبت های پوستی شما کم شود که همین قضیه می تواند باعث ایجاد مشکلات پوستی شما و یا تشدید آنها شود.

مشکلات پوستی، خود می توانند استرس زا باشند. برخی از مردم از داشتن مشکلات پوستی خجالت می کشند و این قضیه باعث ایجاد استرس بیشتر برای آنها می شود و این خود مشکل پوستی آنها را تشدید میکند.

اگر شما مشکلات پوستی ای دارید که درمان نمی شوند و یا بعد از مدتی دوباره به سراغتان می اید، بهتر است در مورد روش های کنترل استرس تان تجدید نظر کنید.

8 راه برای کاهش تاثیرات استرس بر روی پوست شما

البته جلوگیری کردن از ایجاد استرس به طور کامل غیر ممکن است اما در اینجا راه هایی برای کنترل کردن استرس آورده شده اند. این روش ها را امتحان کنید:

از پوستتان غافل نشوید. مراقبت از پوستتان را در هر شرایطی انجام دهید حتی اگر خسته هستید و یا استرس دارید.
برنامه ی ورزش منظم داشته باشید. این قضیه برای پوست و سایر اغضای بدنتان مفید است.
برای خودتان وقت بگذارید و کاری را که از آن لذت می برید انجام دهید حتی اگر این کار در روز فقط 10 دقیقه باشد.
اطراف خانه تان یک پیاده روی کوتاه داشته باشید.
تکنیک های مدیریت استرس را تمرین کنید، تکنیک هایی مانند تمرینات تنفسی، یوگا، مدیتیشن و تصورات بصری.
خواب کافی داشته باشید. هفت تا هشت ساعت در شبانه روز می تواند کافی باشد.
“نه” بگویید. ایجاد مرزها و محدوده ها می تواند به کنترل استرس شما کمک کند.

منبع :www.shafajoo.com

www.aram24.ir


برچسب‌ها: استرس, پوست, ورزش, تجسم خلاق, استاد آرام
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ساعت 16:2  توسط دکتر آرام  | 

درمان استرس

انجام ورزش‌های مشخص نقش مهمی در مبارزه با استرس بازی می‌کند.‌ ورزش نه فقط بدن را به لحاظ جسمی و روحی سالم نگه می‌دارد ، بلکه همچنین تفریح و آرامش ذهنی را برای بیمار مبتلا به استرس فراهم می‌کند . ورزش بهترین آرام کننده طبیعت است. فرد مبتلا به استرس بسته به علاقۀ خود می‌تواند از پیاده روی ، دو و میدانی یا انواع بازی‌های مختلف استفاده کند .پیاده‌روی ساده ترین و امن‌ترین ورزش است. بیمار مبتلا به استرس باید روزانه از پیاده روی تند و سریع برای ٤۵ دقیقه یا بیشتر استفاده کند.

انجام آسانا‌ها، کریاها و پرانایاماس‌های سادۀ‌ یوگایی برای حفظ سلامتی کلی بدن و آرامش روحی و روانی آن موثر است . این ورزش‌های یوگایی شامل آسانا‌هایی همچون پاوانموکتاسانا، سارواگاسانا، هالاسانا، آردهاماتسیندراسانا، بوجانگاسانا، دانوراسانا، پادماسانا، تریکوناسانا و می‌باشد.

تفریح و استراحت به یک اندازه در درمان بیماری استرس مفید است و بیمار مبتلا به استرس باید زمان مشخصی را برای انجام فعالیت‌های ورزشی و تفریحی خود اختصاص دهد. بیمار مبتلا به استرس باید همچنین در فواصل معینی به مسافرت برود. و بالاتر از همه این‌ها، بیمار مبتلا به استرس باید نوع زندگی خود را برای حذف استرس غیر ضروری ساده کند .


منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

www.aram24.ir

 


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 15:58  توسط دکتر آرام  | 

رژیم غذایی برای پیشگیری از استرس 2

اسید پانتوتنیک اثرات عمیقی بر روی غدد آدرنالین و سیستم ایمنی بدن گذاشته و مصرف مقدار کافی از این ویتامین به همراه ویتامین A می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از تغییراتی که در اثر استرس در بدن به وجود می‌آید کمک کننده باشد.
کمبود پتاسیم در بدن منجر به تنگی نفس، خستگی، بی‌خوابی و قند خون پایین می‌شود.مصرف پتاسیم برای سلامت ماهیچه‌های قلب ضروری است. آجیل‌ها و غلات تصفیه نشده نیز منابع خوب پتاسیم محسوب می‌شوند. کلسیم یک مسکن طبیعی است.

کمبود کلسیم در بدن می‌تواند باعث خستگی، عصبیت و استرس شود. محصولات لبنی، تخم‌مرغ، بادام و سویا منابع غنی از کلسیم هستند. منیزیوم به عنوان آرام بخش طبیعی محسوب می‌شود و در پیشگیری از حملات قلبی مفید است. کمبود منیزیوم در بدن ممکن است باعث مشکلاتی در خلق و خو، زود رنجی، نگرانی و مشکلات روحی - روانی شود.

منیزیوم همچنین برای جذب کلسیم و پتاسیم ضروری است و در بسیاری از میوه‌ها سبزیجات، دانه‌ها، خرما و آلوخشک وجود دارد.

غذاهای مشخصی وجود دارند که با استرس و اضطراب در ارتباط هستند و بیمار مبتلا به استرس باید از خوردن آن‌ها جدا خودداری کند. این غذاها شامل کافئین و بسیاری از نوشیدنی‌های غیرالکلی است که باعث ایجاد عصبیت، زودرنجی و تپش قلب در انسان می‌شود .

از دیگر مواد غذایی که می‌تواند برای بیماران مبتلا به استرس مضر باشد می‌توان به نمک اشاره کرد که موجب بروز بیماری‌های قلبی می‌شود. کشیدن سیگار نیز باعث تنش، زودرنجی و بی‌خوابی در انسان می‌شود و همچنین یکی از عوامل مهم ایجاد کننده سرطان است. مصرف نوشیدنی‌های الکلی ویتامین‌های گروه B را که برای کاهش استرس در بدن ضروری است از بدن خالی می‌کند.


منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

www.aram24.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 12:41  توسط دکتر آرام  | 

درمان و مقابله با استرس 2


رژیم غذایی برای پیشگیری از استرس

دانه‌هایی همچون یونجه، گل آفتابگردان و کدو و همچنین جوانه‌ها غنی از کلسیم هستند و در برطرف کردن بی‌قراری، خستگی و اضطراب کاملاً موثر هستند . مصرف سبزیجات پخته و بخارپز شده نیز می‌تواند در درمان استرس مفید باشد، زیرا فرایند جوشاندن سبزیجات باعث می‌شود که بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی در آب پخش شوند.برگ‌های ریحان نیز در درمان استرس بسیار موثر است. برگ‌های این گیاه به عنوان عوامل ضد استرس محسوب می‌شود. مطالعات اخیر نشان داده است که برگ‌های این گیاه بدن را در مقابل استرس مقاوم می‌کند.
این تحقیقات همچنین حاکی از آن است که حتی افراد سالم نیز باید ١٢ برگ این گیاه را دوبار در روز، صبح و عصر، برای پیشگیری از استرس مصرف کنند.
مواد مغذی مشخصی در برطرف کردن استرس مفید هستند.
این مواد مغذی شامل ویتامین‌های A و B، مواد معدنی همچون کلسیم، پتاسیم و منیزیوم هستند که احساس زودرنجی و اضطراب را در فرد کاهش می‌دهند .
 ویتامین‌ A در سبزیجات سبز و زرد رنگ وجود دارد . برخی از منابع ارزشمند ویتامین B شامل گیاه بلادُر ، سبزیجات برگدار سبز، جوانه‌ها و موزها هستند. اسید پانتوتنیک که یک ویتامین بی کمپلکس محسوب می‌شود در پیشگیری از استرس ارزشمند است.
منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

www.aram24.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, درمان استرس
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:58  توسط دکتر آرام  | 

درمان و مقابله با استرس

درمان استرس

در درمان استرس، بیمار باید کاملاً نوع زندگی خود را تغییر دهد. او باید از رژیم غذایی مناسبی استفاده کند که نیازهای تغذیه‌ای او را برطرف ‌کند.
چنین رژیم غذایی باید مشخصا از غذاهایی که تمامی مواد مغذی ضروری لازم را برای بدن فرد مبتلا به استرس فراهم می‌کند تشکیل شده باشد.


ثابت شده است که رژیم غذایی که دارای مقادیر فراوانی دانه‌ها، آجیل‌ها و غلات سبزیجات و میوه‌ها می‌باشد مقدار کافی از تمامی مواد غذایی ضروری را برای بدن فراهم می‌کند. هر کدام از این گروه‌های غذایی باید رژیم غذایی فرد مبتلا به استرس را تشکیل دهد. این سه گروه اصلی غذایی را که باعث ایجاد سلامتی انسان می‌شوند باید با مصرف غذاهای مشخصی همچون شیر، روغن سبزیجات و عسل تکمیل کرد.

غذاهای بسیاری وجود دارد که می‌تواند جوابگوی نیازهای بیمار مبتلا به استرس باشد و بیمار
مبتلا به استرس باید به طور مداوم از آن‌ها استفاده کند. این غذاها شامل ماست، شیره قند یا ملاس، دانه‌ها و جوانه‌ها می‌باشد.
 ماست غنی از ویتامینA ، بی کمپلکس و ویتامین D می‌باشد. ماست بی‌خوابی، میگرن و گرفتگی‌های مرتبط با قاعدگی را برطرف می‌کند. ملاس محصول فرعی قند تصفیه شده است که غنی از آهن و ویتامین‌های B می‌باشد.

این ماده غذایی کم‌خونی را برطرف کرده و برای بیماری‌های قلبی موثر و مفید است.

منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:18  توسط دکتر آرام  | 

استرس و درمان استرس

استرس و درمان استرس

استرس در مراحل اولیه و قابل بازگشت منجر به بی‌خوابی ، خلق و خوی بد، غر زدن‌های دائمی ، ساعت‌های کار طولانی‌ بدون رسیدن به نتیجه یا موفقیت‌ خاصی، کشمکش‌های خانگی با همسر و فرزندان، ظهور بیماری‌های جزئی مکرر، غیبت‌های طولانی مدت به دلیل بیماری، احساس نااُمیدی و یاس و شکایت از فقدان همکاری و بطور کلی تغییر اخلاق و خلق و خو در افراد می‌شود.

بنابراین، ضروری است که این علائم در مراحل اولیه بوسیله خود بیمار مبتلا به استرس یا خویشاوندان او تشخیص داده شده و اقدامات درمانی لازم برای توقف آن‌ها صورت گیرد. با این حال، اگر استرس برای مدت زمان طولانی دائما تکرار شود، علائم بسیاری همچون سرگیجه، گرفتگی ماهیچه‌ها، سردرد، مشکلات بینایی، مشکلات تنفسی، آسم، آلرژی، تپش قلب، اختلالات گوارشی، بی‌قاعدگی‌های قند خون، پشت درد، اختلالات پوستی، اختلالات روده‌ای و مشکلات جنسی در بیمار  مبتلا به استرس ظاهر می‌شود.

دلایل بروز استرس

استرس ممکن است توسط عواملی هم در داخل بدن و هم در خارج بدن بوجود آید. عوامل خارجی به وجود آورنده استرس شامل صداهای بلند، نورهای اذیت کننده، گرما یا سرمای بیش از حد، اشعه ایکس یا سایر اشعه‌ها، مصرف داروها، مواد شیمیایی، مواد سمی و باکتریایی گوناگون و تغذیه ناکافی می‌باشد. عواملی داخلی شامل  احسسات تنفر، ترس و حسادت می‌باشد.


منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

پیروز و سربلند باشید ....

www.aramgroup.ir

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق, متخصص پوست و مو, استرس چیست
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ساعت 10:52  توسط دکتر آرام  | 

استرس

واکنش‌ها به استرس گوناگون است. یک موقعیت ممکن است همیشه برای همۀ افراد استرس‌زا نباشد. برخی از عواملی که باعث ایجاد استرس در انسان می‌شود شامل فقدان حضور بچه‌ها، حضور رییس یا زیردستان او، ترافیک، تلفن یا فقدان آن یا کار بیش از حد یا انجام ندادن آن، داشتن پول زیاد یا بی‌پولی، فرایند تصمیم گیری، داشتن شغلی کسل کننده و ملالت آور، فقدان اقتدار و نگرانی درباره آینده می‌باشد.علائم بروز استرس

بدن و ذهن به هر موقعیت استرس‌زایی واکنش نشان می‌دهند. تغییرات جسمی بسیاری که در زمان استرس به وقوع می‌پیوندد باعث انگیختگی انسان می‌شود. برخی از علائم بروز استرس بدین شرح است: مغز و دستگاه عصبی به شدت فعال می‌شوند، مردمک چشم منبسط می‌شود، فرایند گوارش کند و آهسته می‌شود، ماهیچه‌ها گرفته می‌شود، قلب سریع‌تر و سخت‌تر خون را پمپاژ می‌کند، فشار خون افزایش پیدا می‌کند، تنفس سریعتر می‌شود، هورمون‌هایی همچون آدرنالین به همراه گلوگز از کبد به درون بدن آزاد ‌شده و تعریق شروع می‌شود.
همه این تغییرات در عرض چند لحظه تحت رهبری دستگاه عصبی در بدن رخ می‌دهد. اگر عوامل استرس زا بلافاصله از بین بروند، هیچ ضرری متوجه فرد نخواهد بود و تمامی این تغییرات در بدن قابل بازگشت خواهد بود.


منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

با آرزوی سلانتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق, متخصص پوست و مو, استرس چیست
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:4  توسط دکتر آرام  | 

مباحث استرس

استرس

زیست شناسان واژۀ استرس را از علم مهندسی قرض گرفته‌اند. در علم مهندسی، این واژه به معنای توانایی مقاومت در برابر مقدار مشخصی از تغییر شکل است. دکتر هانس سلی، پزشک بزرگ و برجستۀ بین‌المللی که تحقیقات زیادی را دربارۀ استرس انجام داده است استرس را وضعیتی توصیف می‌کند که توسط سندروم مشخصی که از تمامی تغییرات غیر اختصاصی در درون یک سیستم زیستی به وجود می‌آید تشکیل شده است.


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/63545735552205277291.jpg
این واژه به معنای هر موقعیتی است که به بدن صدمه وارد می‌کند و یا باعث مرگ چندین سلول در بدن می‌شود. بدن بلافاصله تلاش می‌کند تا سلول‌های آسیب دیده را درست کند، اما فقط زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد که مقدار کافی از تمامی مواد مغذی ضروری برای آن فراهم شده باشد. با این حال، اگر احیای دوباره سلول‌ها همگام با میزان تخریب آن‌ها نباشد، این شرایط منجر به بروز استرس در بدن می‌شود. شایع‌ترین بیماری‌های مرتبط استرس شامل بیماری‌های قلبی، دیابت، سردرد و زخم اثنی عشر می‌باشد. بیماری‌های دیگری که از بروز استرس در بدن ناشی می‌شود التهاب روده بزرگ زخمی شونده، سوءهاضمه مزمن، آسم، داء‌الصدف و اختلالات جنسی می‌باشد.

منبع " راهنمای کامل درمانهای طبیعی با ترجمه دکتر آرام "

با آرزوی سلانتی برای شما ....

www.aramgroup.irبرچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق, متخصص پوست و مو
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:1  توسط دکتر آرام  | 

درمان استرس 2

درمان استرس 2

دانه‌هایی همچون یونجه، گل آفتابگردان و کدو و همچنین جوانه‌ها غنی از کلسیم هستند و در برطرف کردن بی‌قراری، خستگی و اضطراب کاملاً موثر هستند. مصرف سبزیجات پخته و بخارپز شده نیز می‌تواند در درمان استرس مفید باشد، زیرا فرایند جوشاندن سبزیجات باعث می‌شود که بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی در آب پخش شوند.

برگ‌های ریحان نیز در درمان استرس بسیار موثر است. برگ‌های این گیاه به عنوان عوامل ضد استرس محسوب می‌شود. مطالعات اخیر نشان داده است که برگ‌های این گیاه بدن را در مقابل استرس مقاوم می‌کند. این تحقیقات همچنین حاکی از آن است که حتی افراد سالم نیز باید ١٢ برگ این گیاه را دوبار در روز، صبح و عصر، برای پیشگیری از استرس مصرف کنند.


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/74726865482682551657.gif


مواد مغذی مشخصی در برطرف کردن استرس مفید هستند. این مواد مغذی شامل ویتامین‌های A و B، مواد معدنی همچون کلسیم، پتاسیم و منیزیوم هستند که احساس زودرنجی و اضطراب را در فرد کاهش می‌دهند. ویتامین‌ A در سبزیجات سبز و زرد رنگ وجود دارد. برخی از منابع ارزشمند ویتامین B شامل گیاه بلادُر ، سبزیجات برگدار سبز، مخمرها، جوانه‌ها و موزها هستند. اسید پانتوتنیک که یک ویتامین بی کمپلکس محسوب می‌شود در پیشگیری از استرس ارزشمند است. اسید پانتوتنیک اثرات عمیقی بر روی غدد آدرنالین و سیستم ایمنی بدن گذاشته و مصرف مقدار کافی از این ویتامین به همراه ویتامین A می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از تغییراتی که در اثر استرس در بدن به وجود می‌آید کمک کننده باشد.

با آرزوی سلانتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق, متخصص پوست و مو
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 13:14  توسط دکتر آرام  | 

راهکارهای کاهش استرس

راهکارهای کاهش استرس

هر انسانی در طول روز بارها و بارها به دلایل مختلف دچار استرس می‌شود. ترافیک و شلوغی خیابان‌ها، کارهای زیاد و ناتمام و باقی مانده، دغدغه امتحان و کنکور در جوان‌ها و... همگی مسایلی هستند که می‌توانند باعث بروز استرس در هر فردی هر چقدر آرام شود.

به عبارتی دیگر، گریز از این استرس‌ها اجتناب ناپذیر است. متأسفانه وجود استرس در زندگی نه تنها باعث حل مشکلات نمی‌شود، بلکه برعکس فرد را از ادامه فعالیت صحیح باز می‌دارد. امروزآگاهی و انجام روش‌های رهایی از استرس یا RELAXATION برای روح و روان مانند ورزش برای جسم به هر کسی توصیه می‌شود.

در این جا 5 روش بسیار ساده جهت کاهش استرس به خصوص در هنگام کار، برای علاقه‌مندان بیان می‌شود:

شمارش کنید

یک روش موثر برای برخورد با موقعیت‌های استرس‌آور، شمارش تا عدد 10 است. این کار به شما کمک می‌کند تا از لحاظ فکری و روانی از آن لحظه استرس‌آور دور شده و 10ثانیه به شما وقت می‌دهد تا از آن شرایط خود را رها کنید. فرض کنید این عمل «ریموت کنترل» زندگی شماست و در آن لحظه دکمه توقف یا PAUSE آن زده شده است. وقتی به آرامی تا عدد 10 شمردید، حالا دو بار دکمه PLAY را فشار دهید. در نتیجه در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار خواهید گرفت.

گروهی معتقدند که شمارش اعداد از انتها به سمت ابتدا یعنی از عدد 10 به سمت عدد صفر می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. شما می‌توانید امتحان کنید. کدام یک برای شما بهتر است؟

منبع " tebyan.net "

با آرزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق, متخصص پوست و مو
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 13:49  توسط دکتر آرام  | 

چگونه با استرس مقابله کنیم ؟


ادامه مبحث " راه های مقابله با استرس "

۸- از کمال‌گرایی روی برگردانید: اگر از آنهایی هستید که کارهایشان را به تأخیر می‌اندازند چون نمی‌دانند چگونه باید آنها را به عالیترین شکل ممکن انجام داد یا اگر از دسته افرادی هستید که کار انجام شده را چندین و چند بار مرور و ویرایش می‌کنند، تا اینکه بالاخره از مهلت مقرر می‌گذرند و کار تمام نمی‌شود، این توصیه شامل حالتان می‌شود. شاید بهترین راه مدیریت زمان باشد.

۹- بچه شوید. یک راه خیلی خوب مقابله با استرس انجام کارهای بچه‌گانه است، امتحان کنید. وقتی تحت فشار قرار می‌گیرید، یک مداد شمعی بردارید و نقاشی کنید، یک فیلمی را که در کودکی دوست داشتید تماشا کنید.
۱۰- از سرعت خود بکاهید: کسانی که کار را با آرامش بیشتر و به آهستگی انجام می‌دهند، کمتر تحت فشار استرس قرار می‌گیرند.
۱۱- همواره برای تغییر آماده باشید: شک و عدم اطمینان را به حداقل برسانید. در شرایط بی‌تصمیمی، هر تصمیمی بهترین تصمیم است.
۱۲- به تعطیلات بروید: تعطیل از ریشه عطل است یعنی خالی، بدون کار. هر فردی باید اوقاتی را در زندگی‌اش داشته باشد که خالی از تمامی سرنخ‌ها و نشانه‌های روزمره‌گی باشد.

منبع " وبلاگ فاطمه آگاهی "

با ارزوی سلامتی برای شما ....

www.aramgroup.ir


برچسب‌ها: استرس, عوامل استرس زا, دانلود عکس, استاد آرام, تجسم خلاق, متخصص پوست و مو
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ساعت 15:42  توسط دکتر آرام  |